Εσωτερική εξάγωνη μετρική υποδοχή βιδωτή βίδα στερέωσης