Εσωτερική εξάγωνη βίδα με μισό σπείρωμα εξαγωνικής υποδοχής